SIEMENS>风门执行器>伺服马达>SQN75.254A21B

SIEMENS风门执行器(伺服马达)SQN75.254A21B

 • 产品型号: SQN75.254A21B
 • 产品描述: SIEMENS风门执行器伺服马达SQN75.254A21B
 • 咨询电话: 025-83704820,83705420

全国服务热线:

000-000-0000

SQN74 / SQN75...系列风门执行器

品牌:SIEMENS(西门子)

产地:德国


产品介绍

电子式风门执行器SQN7...系列,可用于小型到中型燃烧器的风门控制,或燃油燃烧器和燃气燃烧器的燃料、空气比例控制。

 • 此系列最大扭距2.5 Nm

 • 运行时间:

   

  • SQN70... / SQN71... 4 ... 30 s

  • SQN74... / SQN75... 4 ... 60 s

 • 顺时针或逆时针旋转

   

  • 带有智能电子单元

  • 可选轴型号

 • 有两个限位和两个继电器; SQN70... / SQN71...的两个和SQN74... / SQN75...中的一个可以精确调节

 • SQN70... / SQN71...可直接替代SQN30... / SQN31...


型号表

接线图轴号90º运行时间常规扭距保持扭距继电器个数外壳长度220V-15%...

240V+10%

50...60Hz

SQN7...可替代
NoNosNmNmPiecesmm型号型号
4141.50.73115SQN75.244A21B
5141.50.72115SQN75.254A21B
9141.50.71115SQN75.294A21B
31122.51.22115SQN75.436A21B
91122.51.21115SQN75.494A21B
21302.51.32115SQN75.624A21B
61302.51.3-115SQN75.664A21B

SQN74...系列转向:逆时针

接线图轴号90º运行时间常规扭距保持扭距继电器个数外壳长度220V-15%...

240V+10%

50...60Hz

SQN7...可替代
NoNosNmNmPiecesmm型号型号
2141.50.72115SQN74.224A21
4141.50.72115SQN74.244A21
9141.50.72115SQN74.294A21
21122.51.22115SQN74.424A21
41122.51.22115SQN74.444A21
91302.51.32115SQN74.694A21
61602.51.32115SQN74.864A21

主要参数

主电压AC220V -15%...AC240V +10%
主频率50...60Hz ±6%
功率6VA
保护N to VDE0875
旋转角度最大160°,比例范围0...130°
限位开关数2
辅助开关数SQN70...SQN71...=2
SQN74...SQN75...=4
轮盘颜色号码
I
II
III
IV
可精确调节的开关
SQN70...SQN71...II和III
SQN74...SQN75...III
保护等级IP40
重量500g

环境条件

运输环境IEC 60 721-3-2
内部条件class 2K2
机械条件class 2M2
温度范围-50...+60ºC
湿度<95%
运行环境IEC 60 721-3-3
内部条件class 3K5
机械条件class 3M2
温度范围-20...+60ºC
湿度<95%
不得进水


在线预定

025-83704820/83705420
电话咨询
产品中心
在线订购
QQ客服